Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Giáo dục Đặc biệt
  

Chiêu sinh

profile

webmail
giaotrinh
nghiencuukhoahoc

WebLinks

No weblink
Trang Chủ
THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế “Can thiệp sớm - Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật phát triển” (International Conference on Special Education Early Intervention - Supporting for Development of Inclusive Educ

 

 

Về việc mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế
“Can thiệp sớm - Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật phát triển”
(International Conference on Special Education Early Intervention - Supporting for Development of Inclusive Education for Children with Developmental Disabilities)

 

Nhằm có cái nhìn tổng quan về thực trạng hoạt động can thiệp sớm (CTS) cho trẻ khuyết tật phát triển (KTPT) hiện nay, từ đó có những định hướng tốt cho hoạt động CTS ở các địa phương, tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trong và ngoài nước, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ KTPT trong tương lai. Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3042/BGDĐT-HTQT ngày 13/8/2020, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Can thiệp sớm - hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật phát triển” (International Conference on Special Education Early Intervention - Supporting for Development of Inclusive Education for Children with Developmental Disabilities).

 1. 1. Mục tiêu của Hội thảo

-      Tạo diễn đàn trao đổi về thực trạng CTS và giáo dục hòa nhập trẻ KTPT trong nước và trên thế giới.

-      Đưa ra những khuyến nghị nhằm thúc đẩy chất lượng CTS, hỗ trợ hòa nhập trẻ KTPT đối với nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách.

-      Công bố kết quả nghiên cứu mới về phương pháp, mô hình đánh giá, can thiệp sớm, hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển.

 1. 2. Các nội dung chủ yếu của Hội thảo

Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung sau đây:

-     Thực trạng CTS (mô hình, phương pháp, chính sách...) trẻ rối loạn phát triển tại Việt Nam và một số nước trên thế giới.

-     Tầm quan trọng của công tác CTS đối với chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ KTPT nói riêng và chất lượng sống của trẻ rối loạn phát triển nói chung.

-     Những đề xuất, những giải pháp nâng cao hiệu quả can thiệp sớm trẻ KTPT.

 1. 3. Đối tượng tham dự Hội thảo

-     Các chuyên gia giáo dục đặc biệt đến từ Hoa Kì, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Lào, Đài Loan và một số nước khác.

-     Đại diện các tổ chức, nhà tài trợ bao gồm: UNICEF, SaiGon Children…

-     Các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy và ứng dụng tâm lý - giáo dục, công tác xã hội, giáo dục đặc biệt trong cả nước;

-     Các giáo viên, nhà quản lý giáo dục, chuyên viên âm ngữ, tâm vận động, trị liệu hoạt động, giáo viên giáo dục đặc biệt trong cả nước;

-     Sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh các ngành tâm lý, giáo dục đặc biệt, công tác xã hội quan tâm đến chủ đề hội thảo.

 1. 4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

4.1. Thời gian: dự kiến thứ sáu, ngày 08/01/2021 (cả ngày).

4.2. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. 5. Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo

Tiếng Anh và tiếng Việt.

 1. 6. Đăng ký tham dự và thể lệ viết bài

6.1. Đăng ký tham dự và viết bài

-     Các đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 15/12/2020 theo mẫu gửi kèm qua link: http://tracuu.hcmue.edu.vn/ht2021.

-      Hoặc gửi đăng ký tham dự Hội thảo qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

6.2. Quy cách và định dạng bài viết

-     Bài viết được đánh máy, dài không quá 12 trang và theo các định dạng sau:

+     Tên báo cáo: chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14; họ tên tác giả, học hàm, học vị, chữ thường, đậm. (Ví dụ: Nguyễn Văn A); Đơn vị công tác: chữ thường, đậm, nghiêng (Ví dụ: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh); địa chỉ email; số điện thoại.

+     Tóm tắt báo cáo: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, khoảng 100 - 150 từ

+     Từ khóa: 4 - 5 từ hoặc cụm từ;

+     Trích dẫn/ Tài liệu tham khảo: Trình bày theo mẫu APA -https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/

 

-     Nội dung chính của báo cáo:

+     Các đầu mục chính trong phần nội dung: chữ in hoa, đậm; các đầu mục nhỏ: chữ in thường, đậm.

+     Định dạng bài viết: lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, front chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 tiêu đề viết hoa cỡ chữ 12, giãn dòng 1.5.

-     Bài viết được Ban chuyên môn thông qua sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo quốc tế. Bài viết có chất lượng sẽ được lựa chọn đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

-      Bài viết tham dự hội thảo xin gửi về Ban tổ chức trước ngày 20/11/2020 theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

 1. 7. Lệ phí tham dự Hội thảo

-     Cá nhân: 400.000đ/người.

-     Tập thể (nhóm 3 người trở lên): 300.000đ/người.

-     Đại biểu tham dự hội thảo nộp lệ phí thông qua một trong hai hình thức:

ü Chuyển khoản:

 • Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Số tài khoản: 1606201017670.
 • Ngân hàng: Agribank chi nhánh An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Nội dung: Họ và tên - HTGDĐB 2021 - số điện thoại.

ü Nộp tiền mặt:

 • Tại Phòng Kế hoạch Tài chính Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh - Phòng A205;
 • Thời gian: từ lúc nhận thông báo đến hết ngày 15/12/2020, sáng từ 8g00 - 11g00, chiều từ 14g00 đến 16g00.

Mọi chi tiết về hội thảo xin liên hệ trực tiếp: ThS. Huỳnh Thị Hoàng Oanh - Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0934757354 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

 

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong nước và trên thế giới viết bài tham gia Hội thảo.

Trân trọng./.

 
CONFERENCE ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPER SUBMISSION FOR THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPECIAL EDUCATION

CONFERENCE ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPER SUBMISSION FOR THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPECIAL EDUCATION

"Early Intervention - Supporting for Development of Inclusive Education for Children with Developmental Disabilities

In order to have an overview on the current situation of early intervention for children with developmental disabilities our International Conference seeks to propose the suitable orientations for early intervention activities in local areas as well as give the good opportunities for international academic exchange between scholars to enhance the quality of inclusive education for children with developmental disabilities in the future. Under the permission from the Ministry of Education and Training at Document No.3042/BGDĐT-HTQT on August 13th, 2020, Ho Chi Minh City University of Education organizes an International Conference on “International Conference on Special Education Early Intervention - Supporting for Development of Inclusive Education for Children with Developmental Disabilities”. We are pleased to invite you submit papers for the International Conference.

 1. 1. Objectives

-      Provide a forum for academic exchange of the current situation of early intervention and  inclusive education for children with developmental disabilities in Vietnam and in the world.

-      Put forward some recommendations for the enhancement of the early intervention quality, inclusive education support for children with developmental disabilities to the educational managers and policy makers.

-      Publish the new research results on the methods and assessment models, early intervention, and inclusive education support for children with developmental disabilities.

 1. 2. Conference themes

The conference will focus on the following topics:

-     The current situation of early intervention (models, methods, policies...) for children with developmental disabilities in Vietnam and other countries in the world.

-     The importance of early intervention to the quality of inclusive education for children with developmental disabilities and the living quality of children with developmental disorders.

-     Suggestions and solutions for the effectiveness of early intervention for chidren with developmental disabilities.

 1. 3. Participation

-     Specialists in special education from the United States, Korea, Malaysia, Thailand, Laos, Taiwan and some other countries.

-     Delegates of the organizations and sponsors: UNICEF, Save the Children, Singapore International Foundation,…

-     Researchers, lecturers from a wide range of academic fields: applied educational psychology, social work, and special education nationwide;

-     Teachers, educational managers, consultants in phonetics, psychomotor, psychotherapy, and special education teachers nationwide;

-     Undergraduate, graduate and PhD students in the academic fields: psychology, special education, social work, interested in the themes of the international conference.

 1. 4. Time and venue

4.1. Time (tentative): Friday, January 8th, 2021.

4.2. Venue: Ho Chi Minh City University of Education, 280 An Duong Vuong Street, Ward 4,  District 5, Ho Chi Minh city.

 1. 5. Official language of the conference

The working language for the international conference is English and Vietnamese.

 1. 6. Registration and guidelines for paper submission

6.1. Registration

-     You are encouraged to register before December 15th, 2020 on the conference website: http://tracuu.hcmue.edu.vn/ht2021.

Or send your registration via the conference email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6.2. Paper submission guidelines

-     Papers must be typed; the total length of the full paper must not exceed 12 pages.

-     The paper must be written in the following the format:

+     Title of the paper: boldface, capital letters in 14 sized font; the name (s) of the author (s), academic title (s) and degree (s) in boldface, lower case letters. (For example: Nguyen Van A); organization(s)/ institution(s) in lower case, bold, and italic letters (For example: Ho Chi Minh City University of Education); Email address; Phone number.

+     Abstract: written in English and Vietnamese, about 100 - 150 words

+     Keywords: 4 - 5 words or phrases;

+     Quotes/References: in APA format -https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/

-     Text layout:

+     Headings: capitalized, bold; Subheadings: capitalized, lower case, bold.

+     Text layout: left margin 3cm, right margin 2cm, upper margin 2cm, lower margin 2cm; Font: Times New Roman, font size 13; Title: capitalized, font size 12, line spacing 1.5.

-     The paper approved by the Conference Board will be published in the International Conference Proceedings. The quality papers will be selected and published on the Journal of Science of Ho Chi Minh City University of Education.

Please submit your paper to the Conference Organizing Committee before November 20th, 2020 via email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 1. 7. Attendance fee

-     Individual: $20/person

-     Group of 3 and more people: $15/person.

-     Payment methods:

ü Bank transfer:

 • Bank’s name: VietNam Bank For Agriculture and Rural Deverlopment- An Phú Branch
  • Address: 310-312-314 Cong Hoa St, Ward 13, Tan Binh Dist, HCMC
  • Account number: 1606201038112
  • SWIFT CODE: VBAAVNVX831
  • Content: Full name - HTGDĐB 2021 – Phone number.

ü Cash:

 • At the Office of Planning and Finance - Room A205, Ho Chi Minh City University of Education;
 • Deadline: until December 15th, 2020, from 8 A.M to 11 A.M and from 2 P.M to 4 P.M.

For more details, please contact Ms. Hoang Truong Thuy An (M.A) – Special Education Department, Ho Chi Minh City University of Education – Phone Number: (+84) 981 909 426 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ho Chi Minh City University of Education would like to announce and cordially invite all higher education institutions, organizations, scientists, PhD students, post-graduate students and students nationwide as well as worldwide to submit papers for the International Conference.

CONTACT

For more information please contact:

Attention:

International Conference Committee

Ho Chi Minh City University of Education

280 An Duong Vương, District 5, Ho Chi Minh city

Tel: (+84) 981 909 426 – Hoang Truong Thuy An (M.A)

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


 Đăng Nhập  Sinh Viên Tiêu Biểu 

PHÒNG HỖ TRỢ TRẺ EM VÀ TƯ VẤN PHỤ HUYNH

GIỚI THIỆU PHÒNG CAN THIỆP SỚM – TƯ VẤN HỖ TRỢ TRẺ NHỎ VÀ PHỤ HUYNH KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT – ĐẠI HỌC SƯ...

 Tin Đào Tạo 

CONFERENCE ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPER SUBMISSION FOR THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPECIAL EDUCATION

CONFERENCE ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPER SUBMISSION FOR THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPECIAL EDUCATION "Early Intervention - Supporting for Development of Inclusive Education for Children with Developmental Disabilities” In order to have an...

 Profile! 

PHÒNG HỖ TRỢ TRẺ EM VÀ TƯ VẤN PHỤ HUYNH

GIỚI THIỆU PHÒNG CAN THIỆP SỚM – TƯ VẤN HỖ TRỢ TRẺ NHỎ VÀ PHỤ HUYNH KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT – ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM   Mục tiêu: Nhằm phát...
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học