Thống kê bài báo khoa học Khoa Giáo dục Đặc biệt PDF. In Email
Thứ ba, 03 Tháng 12 2013 10:56BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM 
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

THỐNG KÊ BÀI BÁO KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2011-2013

(Kèm theo công văn số     /ĐHSP-KHCN&MT-TCKH, ngày       tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM)

STT

Tên bài báo khoa học (1)

Tên tác giả/đồng tác giả (2)

Tên tạp chí (3)

Năm xuất bản

I

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

 

 

1

Case Study on The Need of Children with Autism and Their Family

Lê Thị Minh Hà

An International Joint Research on the Development of a Treatment and Educational Program for Children With Developmental Disorder in the East Asia. Tạp chí KH Trường đại học Ritsumeikan, Nhật Bản

2011

2

The Actual State of Children with Hyperativity Disorder

Lê Thị Minh Hà, Lê Nguyệt Trinh, và Eda Yusuke

Center for Education research and training

số 23 – Wakayama University Japan

2013

3

Study of Family that has Children with Developmental Disorder needs in South Vietnam

Cao Xuân Mỹ

Đỗ Hạnh Nga

Final research report of An International Joint research on the Development of a Treatment and Educational Program for chidren with Developmental disorder in the East Asia, Ritsumeikan University

2011

 

 

 

 

 

II

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 

 

1

Khảo sát vận dụng Kế hoạch giáo dục cá nhân ở một số trường chuyên biệt tại TP. HCM

Lê Thị Minh Hà

Tạp chí Khoa học Giáo  dục số 25 (1/2011), Trường ĐHSP TPHCM.

1/2011

2

Stress trong sinh viên – Vấn đề báo động trong Tâm lí học đường

Lê Thị Minh Hà

Hội thảo Quốc tế Tâm lí học đường lần 2. ĐHSP Huế

1/2011

3

Thực trạng hoạt động giáo dục cá nhân trong một số trường chuyên biệt dạy trẻ khuyết tật trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh

Lê Thị Minh Hà

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giáo dục đặc biệt Việt Nam kinh nghiệm và triển vọng. NXB Đại học Sư Phạm Hà Nội

6/2011

4

ASQ - Bộ công cụ sàng lọc, phát hiện và can thiệp sớm trẻ khuyết tật

Lê Thị Minh Hà

Tạp chí Khoa học Giáo  dục số 31 (10/2011) - Trường ĐHSP TPHCM

10/2011

5

Chẩn đoán trẻ có rối nhiễu tăng động giảm chú ý

Lê Thị Minh Hà

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế Tâm lý học đường. NXB Đại học Sư Phạm TPHCM

7/2012

6

Thực trạng công tác chẩn đoán trẻ khuyết tật ở một số trường chuyên biệt tại TP. HCM

Lê Thị Minh Hà

Tạp chí Khoa học Giáo  dục số 37/2012

7/2012

7

Hướng nghiên cứu về trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)

Lê Thị Minh Hà

Tạp chí Khoa học Giáo  dục số 39/2012 - Trường ĐHSP TPHCM

9/2012

8

1)      Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực giáo dục đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh

 

Lê Thị Minh Hà

Giáo dục đặc biệt hướng tới tương lai (Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế), NXB Đại học Sư Phạm TP.HCM

3/2013

9

Thực trạng trẻ có rối loạn giảm chú ý tại TP. HCM

Lê Thị Minh Hà

Tạp chí Khoa học, số 465/2013 - Trường ĐHSP TP.HCM

5/2013

10

2)         Trẻ khó học và một số biện pháp dạy trẻ khó học

 

Lê Thị Minh Hà

Dạy học cho học sinh lớp 1 có khó khăn về đọc (Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế), NXB Đại học Sư Phạm TP.HCM

6/2013

11

Thực trạng trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý tại TP. Hồ Chí Minh

 

Lê Thị Minh Hà

Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 94

7/2013

12

Dịch vụ tâm lý học đường tại Đại học Manchester

Lê Thị Bảo Châu

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế tâm lý học đường, ĐHSP TP.HCM

7/2012

13

Nghiên cứu cách tiếp cận phát triển kĩ năng tư duy cho học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ và vừa bậc tiểu học

Lê Thị Bảo Châu

Tạp chí Khoa học- Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số báo 31, trang 227, số 1859-3100

10/2011

14

Phân tích tình hình trường lớp dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt tại các tỉnh Đông Nam Bộ và hướng giải quyết cho sinh viên K GDĐB có việc làm tại các tỉnh của vùng

Lê Thị Bảo Châu

Hội thảo khoa học xã hội phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Đồng Nai, trang 433

7/2012

15

Đổi mới phương pháp giảng dạy cho sinh viên khoa Giáo dục Đặc biệt bằng các hoạt động thực tế với Thuyết Đa Năng Lực của Howard Gardner

Lê Thị Bảo Châu

Kỷ yếu Hội thảo trao đổi sáng kiến kinh nghiệm trong giảng viên trẻ - Đại học Sư phạm Thànhphố Hồ Chí Minh, trang 96

2012

16

Chia sẻ kinh nghiệm tập huấn sử dụng phần mềm Moodle của viện Peer Ed – Hoa kỳ

Lê Thị Bảo Châu

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong dạy học ở các trường Đại học, Cao đẳng – Đại học Đồng Nai, trang 37

2012

17

Xây dựng CD trò chơi học tập hỗ trợ trẻ tự kỷ học chữ caí tiếng Việt

Võ Thị Mỹ Dung

Kỷ yếu hội thảo “Tự kỷ và Điều trị” do trường ĐH KHXH&NV

2012

18

Vận dụng phương pháp Montessori trong dạy học cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam

Cao Xuân Mỹ

Hoàng Thị Nho

Kỷ yếu hội thảo KH Giáo dục Đặc biệt VN kinh nghiệm và triển vọng - NXB Đại học Sư Phạm Hà Nội

6/2011

19

Giải pháp nào cho NNKH của người khiếm thính Việt Nam.

Cao Xuân Mỹ

 

Tạp chí KHXH – Viện phát triển bền vững Nam Bộ - Viện Khoa học xã hội Việt Nam, số 157

9/2011

20

Các yếu tố cấu thành ký hiệu trong NNKH của người khiếm thính Việt Nam

Cao Xuân Mỹ

 

Tạp chí Ngôn Ngữ - Viện Ngôn ngữ Việt Nam

7/2012

21

Định hướng phát triển ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam

 

Cao Xuân Mỹ

 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Giáo dục Đặc biệt hướng tới tương lai”, NXB ĐHSP TP.HCM

 

22

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trẻ khiếm thị và khiếm thị đa tật

Hoàng Thị Nga

Báo cáo tham luận và kỷ yếu hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông  tin trong dạy học cho người khiếm thị” của Báo Giáo dục sáng tạo

2011

23

Tâm lý học đường trong giáo dục đặc biệt

Hoàng Thị Nga

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Tâm lý học đường” lần thứ 3, NXB ĐHSP TP.HCM

2012

24

Một số thành tựu bước đầu trong hoạt động hợp tác quốc tế của Khoa Giáo dục Đặc biệt

Hoàng Thị Nga

Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Giáo dục Đặc biệt - hướng tới tương lai”, NXB ĐHSP TP.HCM

2013

25

Giáo dục trẻ mù điếc: từ thực tiễn đến một “khoa học”

Hoàng Thị Nga

Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Giáo dục Đặc biệt - hướng tới tương lai”, NXB ĐHSP TP.HCM

2013

26

Dạy trẻ khiếm thính trong lớp hòa nhập theo hướng tiếp cận cá nhân

Đặng Thị Mỹ Phương

Tạp chí Giáo dục, Số 269 (trang 51), Bộ Giáo dục và Đào tạo

9/2011

27

Đổi mới toàn diện và căn bản dạy học trẻ khiếm thính trong lớp hòa nhập theo hướng tiếp cận cá nhân

Đặng Thị Mỹ Phương

Kỉ yếu  hội thảo  khoa học "Úng dụng tâm lí học, Giáo dục học vào đổi mới căn bản và toàn diện nền Giáo dục Việt Nam Kì7- khóa IV, trang 98, Hội khoa học tâm lí Giáo dục Việt Nam.

12/2011

28

Nguyên tắc dạy học trẻ khiếm thính trong lớp hòa nhập theo tiếp cận cá nhân.

Đặng Thị Mỹ Phương

Tạp chí Giáo dục Số 281 (trang 43), Bộ Giáo dục và Đào tạo

3/2012

29

Vai trò của phụ huynh trong giáo dục trẻ khiếm thính

Nguyễn Ngọc

Nam Phương

Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Giáo dục Đặc biệt hướng tới tương lai”, NXB ĐHSP TP.HCM

3/2013

30

Một số trò chơi giúp trẻ khiếm thị mầm non làm quen chữ Braille

Nguyễn Thị Ngọc Ngà

Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Giáo dục Đặc biệt hướng tới tương lai”, NXB ĐHSP TP.HCM

3/2013

(1)    Bao gồm cả bài đăng trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học có giấy phép xuất bản.                                    TP HCM ngày 25  tháng 11 năm 2013

(2)    Ghi tất cả tác giả đứng tên của bài báo.

(3)    Ghi tên nguyên bản (tên gốc) của tạp chí, tên hội nghị, hội thảo khoa học.                                                   Trưởng Khoa

(4)    Thứ hạng của tạp chí (ví dụ: trong danh mục ISI, trong tốp bao nhiêu của ngành,

Uy tín của hội nghị, hội thảo khoa học).

 

 

TS. Lê Thị Minh Hà