Kế hoạch Báo cáo Khóa luận 2014 PDF. In Email
Chủ nhật, 13 Tháng 4 2014 14:48

Các bạn sinh viên K36 hoàn thành Khóa luận và Tóm tắt, nộp thầy Ngô Kiên Trung, hạn chót ngày 10/5/2014; báo cáo Khóa luận vào ngày 24/5/2014 tại cơ sở 2, Lê Văn Sỹ.