Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Trưởng khoa PDF. In Email
Chủ nhật, 20 Tháng 4 2014 22:23

ThS. Phan Thành Lễ, Trưởng Bộ môn Thể thao cơ bản giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học Sư Phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ Trưởng khoa (2010 - 2015); theo Quyết định bổ nhiệm của Hiệu trưởng trường Đại học Sư Phạm TP. HCM ký ngày 16/4/2014.