DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOẠT GIẢI OLYMPIC TIẾNG NGA PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 4 2015 23:01

 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TIẾNG NGA Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2015

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI A (GIẢI NHẤT)

TRONG CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG NGA NĂM 2015

STT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GHI CHÚ

1

K40.702.024

Nguyễn Thị Thu Ngân

27/7/1996

 

2

K40.752.134

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

14/5/1996

3

K40.752.157

Trần Kim Huyền Trang

27/12/1996

Tổng số : 03 sinh viên

 

Ba sinh viên trên sẽ được nhận học bổng của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và học bổng (sinh hoạt phí) của phía Việt Nam để sang học tập tại một trường Đại học tại Liên Bang Nga.

 

Trân trọng!

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

TS. Phạm Xuân Mai

Văn bản đoạt giải