HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PDF. In Email
Thứ bảy, 25 Tháng 4 2015 22:17

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động được chú trọng không chỉ đối với giảng viên mà còn với cả sinh viên. Trong những năm gần đây, hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Sinh học được quan tâm, đẩy mạng và đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Năm học 2014 - 2015, có 6 đề tài NCKH được lựa chọn. Để đánh giá kết quả của các đề tài, Khoa Sinh học sẽ tổ chức nghiệm thu vào ngày 04/05/2015 tại phòng M103. Các đề tài được nghiệm thu với kết quả tốt sẽ tham gia vào Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học vào lúc 08h00 ngày 06/05/2015 tại phòng M103. Khoa xin thông báo đến toàn thể thầy cô và sinh viên tham dự đầy đủ.