Thông báo mở Học kỳ hè 2015 PDF. In Email
Thứ năm, 30 Tháng 4 2015 23:52

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ GIÁO DỤC NỮ CÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh , ngày  24  tháng 03  năm 2015

THÔNG BÁO

Trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (từ 13/7/2015 - 16/8/2015) Tổ Giáo dục Nữ công sẽ tổ chức giảng dạy các học phần (Tự chọn tự do không bắt buộc) như sau :

1.  Làm bánh

2.  Làm hoa voan

 

Đối tượng và điều kiện đăng ký học:

- Toàn thể sinh viên  hệ chính quy có ngân sách của trường đang được đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Mỗi sinh viên tham gia khóa học được tự chọn 1 hoặc nhiều học phần, được cấp tín chỉ sau khi đạt điểm đánh giá toàn khóa học.

- Sinh viên tham gia học tập, tự túc tiền mua nguyên vật liệu thực hành cho mỗi học phần. Tạm thu mỗi học phần là :

+     Làm Bánh : 150.000 đồng

+     Làm hoa voan : 150.000 đồng

Thời gian – Thời lượng:

- Thời lượng mỗi học phần : 2 tín chỉ, 03 buổi/tuần, mỗi buổi 5 tiết .

- Thời gian đăng ký học :

  • Sinh viên đăng ký trực tuyến trên mạng online của Trường từ ngày 05/5/2015, sau khi SV đăng ký thành công trên mạng, sinh viên lên xem các thông báo dán tại VP Tổ và đóng tiền thực hành từ ngày 1 đến 05/6/2015 (Sinh viên phải đóng tiền thực hành trước khi vào học).

Ghi chú: Sinh viên đóng tiền thực hành trực tiếp tại VP Tổ, không đóng tiền vào ngân hàng.

Sau ngày 13/7 sinh viên không được rút tiền thực hành (trừ trường hợp lớp bị hủy) và sinh viên nào chưa huỷ học phần trên mạng sẽ vẫn bị tính điểm học phần đó.

- Thời gian bắt đầu học từ : 13/7/2015.

Địa điểm học:

- Làm hoa voan : phòng C1007A, C1007B

- Làm bánh : phòng C1011

Liên hệ:

-        VP Tổ GDNC, C1008. ĐT : (08) 38352020, số nội bộ : 159, 0964382080 – cô Liên (Giáo vụ)

-        Địa chỉ email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Website của Tổ GDNC :  http://togdnc.hcmup.edu.vn