NGUYỄN VĂN HIẾN PDF. In Email
Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 14:08

A - PHẦN GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Ngày sinh: 24/8/1989

Nơi sinh: Đồng Nai

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nơi công tác: Bộ môn Giáo dục học, khoa Khoa học giáo dục

 

B - DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

1. Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Hiến, Phương Diễm Hương (2014), Thực trạng kỹ năng tự học ngoài lớp học của sinh viên sư phạm trường ĐHSP TP.HCM, đề tài KHCN cấp trường, trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

2. Trần Thị Hương, Nguyễn Văn Hiến (2012), Thực trạng kỹ năng tư vấn sức khỏe sinh sản của giáo viên một số trường THPT tại TP.HCM, kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lí học đường, lần 3, TP.HCM.

3. Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Hiến (2014), Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS, Tạp chí Khoa học trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

4. Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Hiến, Phương Diễm Hương (2014), Thực trạng kỹ năng tự học ngoài lớp học của sinh viên sư phạm trường ĐHSP TP.HCM, Tạp chí Khoa học trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

5. Nguyễn Văn Hiến (2016), Phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua E-learning, Tạp chí Khoa học trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Số 4 (82).

6. Nguyễn Văn Hiến (2016), Thực trạng phát triển năng lực tự học cho sinh viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM, kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng phát triển năng lực người học, NXB ĐHSP TP.HCM.

7. Nguyễn Văn Hiến (2016), Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM qua E-learning, kỉ yếu hội thảo khoa học Sinh viên và cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc, 2016, NXB ĐHSP TP.HCM.