Thông báo về buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp bộ môn Phương pháp dạy học toán năm học 2018-2019 PDF. In Email
Thứ năm, 02 Tháng 5 2019 12:01

Khoa Toán-Tin thông báo tổ chức buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp bộ môn Phương pháp dạy học toán năm học 2018-2019 theo kế hoạch như sau:

- Thời gian: 7h30 sáng thứ 7, ngày 4 tháng 5 năm 2019

- Địa điểm: Phòng B.405 (An Dương Vương).

Các sinh viên quan tâm nên đến tham dự để chuẩn bị cho việc làm khoá luận vào năm học sau.