Thông báo về Lễ tổng kết Thực tập sư phạm năm học 2018-2019 PDF. In Email
Thứ hai, 27 Tháng 5 2019 18:40

 

Lúc 8h sáng thứ 3, ngày 28/05/2019, khoa sẽ tổ chức Lễ tổng kết Thực tập sư phạm tại phòng A.103.
Các sinh viên tham gia thực tập cần đến tham dự buổi tổng kết này.
Nội dung của Lễ tổng kết:
- Báo cáo tổng kết hoạt động thực tập sư phạm trong năm qua.
- Khen thưởng các sinh viên có thành tích tốt.
- Góp ý trao đổi của giảng viên, sinh viên
- Báo cáo trao đổi về Chương trình giáo dục môn Toán mới và phương pháp dạy học, giáo dục học sinh, kinh nghiệm giảng dạy tại phổ thông.