Thông báo về việc làm khoá luận tốt nghiệp năm học 2019-2020 PDF. In Email
Thứ bảy, 20 Tháng 7 2019 18:59

Khoa Toán-Tin thông báo đến các sinh viên có nguyện vọng làm khoá luận tốt nghiệp trong năm học 2019-2020 như sau:

- Điều kiện làm khoá luận

- Mẫu đơn đăng kí làm khoá luận tốt nghiệp

Sinh viên nộp đơn theo mẫu và bảng điểm về văn phòng khoa trước ngày 15/8/2019.