DANH MỤC HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ HỢP TÁC QUỐC TẾ PDF. In Email
Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 11:19

I. Các văn bản về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam;

II. Các văn bản về nhập xuất cảnh của người nước ngoài;

III. Các văn bản về hội nghị hội thảo quốc tế;

IV. Các văn bản về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, giáo dục đào tạo;

V. Các văn bản về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

VI. Các văn bản hướng dẫn tài chính;

VII. Các công văn, chỉ thị về đi nước ngoài;

VIII. Các văn bản khác;

IX. Văn bản quy phạm nội bộ