THÔNG BÁO NHẬN BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP & CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT TỐT NGHIỆP THÁNG 08/2022 & 10/2022 PDF. In Email
Thứ năm, 10 Tháng 11 2022 13:21

Các bạn sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 08/2022 và 10/2022 đến văn phòng Khoa nhận bảng điểm tốt nghiệp và chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/11/2022 trong giờ hành chính.