DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 39 VÀ KHÓA 40 DỰ KIẾN BỊ BUỘC THÔI HỌC VÌ HẾT HẠN ĐÀO TẠO PDF. In Email
Thứ tư, 08 Tháng 2 2023 15:38

Thực hiện Kế hoạch năm học, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học từ khóa 39 và khóa 40 do hết thời gian đào tạo

Sinh viên có phản hồi về danh sách trên có phản hồi về danh sách này vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước 16g00 Thứ Hai ngày 13/02/2023 để được giải đáp.

Sau thời gian trên, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên sẽ trình Hiệu trưởng ban hành quyết định chính thức về việc buộc thôi học học đối với sinh viên đã hết thời gian đào tạo theo quy chế, mọi khiếu nại sau đó sẽ không được giải quyết.

Danh sách theo link phía dưới:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AwbUN7Ki3gTPKx_kQ2bimcrRIUz4DQ1Z/edit?usp=share_link&ouid=117836384953139299044&rtpof=true&sd=true