THÔNG BÁO ĐỔI ĐỊA CHỈ WEBSITE CỦA KHOA PDF. In Email
Thứ tư, 22 Tháng 3 2023 11:06

Từ ngày 21/03/2023 địa chỉ website của Khoa tiếng Nhật sẽ là: https://u.hcmue.edu.vn/khoatiengnhat/

Sinh viên vào xem các thông tin theo địa chỉ website mới của Khoa từ ngày 21/03/2023 nhé.