Thông báo v/v xét Tốt nghiệp đợt tháng 05/2023 PDF. In Email
Thứ sáu, 19 Tháng 5 2023 10:31

Khoa thông báo đến sinh viên khoá 45 và các khoá trước, Trường đã xét Tốt nghiệp, các bạn sinh viên lên trang online của Phòng Đào tạo để xem chi tiết và kiểm tra, có gì phản hồi về Phòng Đào tạo và mail cô Thanh: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Thân mến