Thông báo v/v thực hiện Khoá luận Tốt nghiệp năm 2023-2024 PDF. In Email
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 09:10

Khoa thông báo đến sinh viên như sau:

Sinh viên xem đề tài qua theo link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YvqVXvgI5IYqXbffmlN7fvjrQTGVz43moMt7-g3EO1Y/edit?usp=sharing.

 

Một số thông tin quan trọng:
1. Nộp đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp (Mẫu 01)
Hạn cuối 06/09/2023
Link đăng ký: https://forms.gle/YXN8bae2cCfR9d586
2. Nộp đề cương KLTN (Mẫu 02)
Hạn cuối 01/10/2023
Link nộp đề cương: https://forms.gle/2iG9VVbq6e1vGpRi6
3. Các biểu mẫu có thể download tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1TfljnycwR4RU2TDaPk4b88whq2WtCwLb