TỔ CHỨC HỘI THAO – HCMUE 2024 PDF. In Email
Chủ nhật, 03 Tháng 3 2024 22:20

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về "Kế hoạch tổ chức Hội thao Học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024"

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1hX1iWFUraGzWHx-h3sjLoHhbm_-pDgME?usp=sharing