DSSV bị cảnh báo học tập/buộc thôi học đợt 1, học kì 2, năm học 2023 - 2024, Dự kiến PDF. In Email
Thứ ba, 04 Tháng 6 2024 14:14

Thực hiện Kế hoạch năm học, Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên (CTCT&HSSV) thực hiện xét cảnh báo học tập và buộc thôi học đợt 1, học kì 2, năm học 2023 - 2024 và lập ra danh sách dự kiến.

Ngoài ra, Phòng CTCT&HSSV đã thực hiện rà soát danh sách sinh viên và lập ra danh sách các sinh viên đã tự ý bỏ học nhiều học kỳ liên tục

Phòng CTCT & HSSV đã gửi thông tin đến số điện thoại và email cá nhân do Trường cung cấp cho từng sinh viên có tên trong danh sách.

Các em sinh viên cũng có thể tra cứu theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập vào trang web http://ctsv.hcmue.edu.vn/ , tìm và nhấp vào “Tra cứu Học bổng khuyến khích học tập, Cảnh báo học tập/Buộc thôi học và Nghị định 116/NĐ-CP”.

- Bước 2: Nhập 3 thông tin (mã số sinh viên, ngày sinh, số CCCD/CMND) và nhấn vào “Cảnh báo/ Buộc thôi học” để tra cứu.

Nếu có ý kiến phản hồi, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng CTCT&HSSV (A.109) hoặc gửi thư về  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Thời gian: đến hết ngày 06/6/2024, mọi khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.