Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Đào tạo-Bồi dưỡng Đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước Thông báo tuyển sinh Đào tạo SĐH tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2010
Thông báo tuyển sinh Đào tạo SĐH tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2010 PDF 打印 E-mail
周二, 2010年 03月 16日 09:43

Thực hiện Đề án đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đào tạo SĐH tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước như sau: - Tải file ở đây