280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Anh
Kết quả hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Toán - Tin 2010 PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 6 2010 11:16
Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Ngày 04 tháng 05 năm 2010, Khoa Tóan – Tin đã tiến hành Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2009-2010. Tham gia báo cáo gồm có 10 đề tài của sinh viên từ các chuyên ngành Giải tích, Đại số, Hình học, Tin học, Phương pháp giảng dạy.
STT Họ và tên Tên đề tài
1. Mai Thế Tiến Phân loại mặt Compact
2. Phan Văn Phương Tôpô tổng, tích, thương và không gian các ánh xạ liên tục
3. Bùi Thị Hồng Cẩm Chiều tôpô
4. Võ Thị Bích Phạm trù tập hợp được đánh dấu và phạm trù Tôpô được đánh dấu
5. Nguyễn Thị Ngọc Minh Điểm bất động của một số lớp ánh xạ tăng trong không gian có thứ tự
6. Nguyễn Thúy Ngọc Phương pháp triển khai ứng dụng ERP
7. Vũ Đức Phú Dạy học tri thức phương pháp trường hợp dựng thiết diện
8. Nguyễn Ngọc Kiên Ứng Casiopee trong giảng dạy hàm số
9. Lê Thị Bích Siêng Định lý sin ở trường trung học phổ thông theo chương trình hiện hành
10. Phan Công Tính Chương trình xếp thời khóa biểu

   

Sau khi nghe các báo cáo Hội đồng Khoa học khoa Tóan – Tin đã chọn được 2 báo cáo xuất sắc nhất để tham gia Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học của trường Đại học Sư phạm TPHCM.

  1. Nguyễn Anh Tuấn
  2. Nguyễn Bích Huy
  3. Mỵ Vinh Quang
  4. Ngô Quốc Việt
  5. Nguyễn Hà Thanh
  6. Lê Đức Long
  7. Lê Thái Bảo Thiên Trung

Sau đây là danh sách các đề tài và sinh viên của khoa tham gia Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học của trường:

1. Đề tài:
“Phương pháp triển khai ứng dụng ERP”
Người thực hiện: Nguyễn Thúy Ngọc - sinh viên Sư phạm Tin năm 4
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn An Tế

2. Đề tài:
“Điểm bất động của toán tử compact đơn điệu tới hạn và toán tử T – đơn điệu”
Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Minh – sinh viên ngành Toán
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Bích Huy

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu