Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Đào tạo bồi dưỡng Bồi dưỡng trong nước Lịch học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, phòng, bộ môn trường Đại Học, Cao Đẳng tổ chức tại trường đại học sư phạm tp. hồ chí minh (Đợt 2 và đợt 3 từ 15/9/2012 đến 09/11/2012)
Lịch học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, phòng, bộ môn trường Đại Học, Cao Đẳng tổ chức tại trường đại học sư phạm tp. hồ chí minh (Đợt 2 và đợt 3 từ 15/9/2012 đến 09/11/2012) PDF. In Email
Thứ năm, 13 Tháng 9 2012 15:40

Học viện quản lý giáo dục

Lịch học

lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý  Khoa, phòng, bộ môn trường Đại Học, Cao Đẳng tổ chức tại trường đại học sư phạm tp. hồ chí minh

(Đợt 2  và đợt 3 từ 15/9/2012 đến 09/11/2012)

 


 

 

Thứ

ngày

Nội dung

Số tiết

Giảng  viên

Thứ bảy

15/9/2012

-    S+C: Quản lý công tác học sinh, sinh viên trong trường ĐH, CĐ

10

 

-   PGS.TS. Hà Thế Truyền

-   ĐT: 0904 143 977

Chủ nhật

16/9/2012

-    S: Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong nước, quốc tế của trường ĐH, CĐ

-   C: Hướng dẫn viết tiểu luận

5

 

5

-   PGS.TS. Hà Thế Truyền

-   PGS.TS. Hà Thế Truyền

Thứ hai

17/9/2012

-    S+C: Quản lý sự thay đổi

10

 

-   PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

-   ĐT: 0912 346 308

Thứ ba

18/9/2012

-    S: Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp trong trường ĐH, CĐ

-   C:  Kỹ năng làm việc nhóm trong quản lý các trường ĐH, CĐ

5

 

5

-   PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

-   PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

Thứ tư

19/9/2012

-    S: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

-   C: Xây dựng và phát triển văn hóa trường ĐH, CĐ

5

5

-   ThS. Lê Thị Loan

-   ThS. Lê Thị Loan

-   ĐT: 0912 612 300

Thứ năm

20/9/2012

-    S: Xây dựng và phát triển văn hóa trường ĐH, CĐ

-   C: Tự nghiên cứu

5

 

-   ThS. Lê Thị Loan

Thứ sáu

21/9/2012

-    S+C: ứng dụng CNTT và truyền thông trong trường đại học, cao đẳng

10

-   TS. Ngô Quốc Việt

-   ĐT: 0903 725 868

Thứ bảy

22/9/2012

-    S+C: Quản lý tài chính, tài sản trong trường ĐH, CĐ

10

-   ThS. Đỗ Thị Ngọc Liên

-   ĐT: 0903 837 153

Tự nghiên cứu từ 23/9/2012 đến 12/10/2012

 

 

 

Thứ bảy

13/10/2012

-    S+C: Quản lý hoạt động KH-CN trong trường ĐH, CĐ

10

-   PGS.TS. Đặng Bá Lãm

-   ĐT: 0913 219 403

Chủ nhật

14/10/2012

-    S+C: Lập kế hoạch phát triển trường ĐH, CĐ

10

-   PGS.TS. Đặng Bá Lãm

Thứ hai

15/10/2012

-    S+C: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

10

 

-   TS. Nguyễn Thành Vinh

-   ĐT: 0903 290 024

Thứ ba

16/10/2012

-    S+C: Đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, cao đẳng

10

-   TS. Nguyễn Thành Vinh

Thứ tư

17/10/2012

-    S+C: Kỹ năng ra quyết định trong quản lý các trường đại học, cao đẳng

10

 

-   TS. Nguyễn Thành Vinh

-

Thứ năm

18/10/2012

-    S+C: Báo cáo thực tế

10

-   Mời lãnh đạo Trường ĐHSPTP.HCM

Thứ sáu

19/10/2012

-    S+C: Kiểm tra và nộp tiểu luận

 

-   Ban tổ chức

Thứ sáu

09/11/2012

-    S: 9:00 Bế mạc khóa học

 

-   Ban tổ chức

Ghi chú: Phó giám đốc

Thời gian học : Sáng 8:00 đến 11:30;

Chiều 14:00 đến 17:00.

Thiết bị dạy học: Micro, bút dạ, bảng trắng,

đèn chiếu Multi Projecter và máy vi tính.

Phụ trách lớp: ThS. Hoàng ái Vân, HVQLGD,

ĐT: 04. 38641778;  0913 583 885

Liên lạc tại TP.HCM: Cô Bình Yên, ĐT: 0913 446 786

Địa điểm học: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh,                         

280 An Dương Vương, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20  tháng 7 năm 2012

KT. Giám đốc

Phó giám đốc

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Công Giáp

Download tại đây