Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Giới thiệu Cơ cấu nhân sự Bộ phận Văn phòng Công đoàn
Bộ phận Văn phòng Công đoàn PDF Print E-mail

STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01

Nguyễn Thị Thanh Quyên

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 180

Email: quyenntt@hcmup.edu.vn

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Công đoàn của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Công đoàn;

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

02

Nguyễn Thị Kim Thúy

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 180

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Công đoàn của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Công đoàn;

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.