Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Giới thiệu Cơ cấu nhân sự Bộ phận Văn phòng Công đoàn
Bộ phận Văn phòng Công đoàn PDF. In Email

STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01

Nguyễn Thị Thanh Quyên

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 180

Email: quyenntt@hcmup.edu.vn

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Công đoàn của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Công đoàn;

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

02

Nguyễn Thị Kim Thúy

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 180

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Công đoàn của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Công đoàn;

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.