Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Giới thiệu Cơ cấu nhân sự Bộ phận Văn phòng Đoàn thanh niên
Bộ phận Văn phòng Đoàn thanh niên PDF 打印 E-mail

STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Bí thư đoàn trường

ĐTCQ: 08.38352020 - 145

Email: camntt@hcmup.edu.vn

Quản lý và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Đoàn thanh niên.

02

Lâm Thanh Minh

Phó Bí thư đoàn trường

ĐTCQ: 08.38352020 - 145

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。


Quản lý và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Đoàn thanh niên cùng với Bí thư.


03

Nguyễn Kiều Phát

Phó Bí thư đoàn trường

ĐTCQ: 08.38352020 - 145

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác đoàn theo sự chỉ đạo của BCH Đoàn trường;

- Thực hiện các công tác khác khi được Trưởng phòng phân công.


04

Nguyễn Hữu Hiếu

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 145

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác đoàn theo sự chỉ đạo của BCH Đoàn trường;

- Thực hiện các công tác khác khi được Trưởng phòng phân công.