Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Lịch thi KÌ THI RÀ SOÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH – ĐỢT THÁNG 10.2014
PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014 11:17

LỊCH THI

KÌ THI RÀ SOÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH

ĐỢT THÁNG 10.2014

  • Ngày thi: 19/10/2014.

  • Thời gian cụ thể cho các phần thi:
    1. Thi các kỹ năng nghe, sử dụng tiếng Anh, đọc, viết:

-      7h30 - 8h10       :    Phần thi NGHE;

-      8h20 – 9h05      :    Phần thi SỬ DỤNG TIẾNG ANH;

-      9h05 – 10h00    :    Phần thi ĐỌC;

-      10h15 – 11h35  :    Phần thi VIẾT.

2. Phần thi nói:

-      Thời gian thi từ 13h30 – 17h. Các thí sinh theo dõi trên phiếu thông tin để biết thời gian thi chính xác dành cho mình.

-      Các thí sinh phải có mặt tại Phòng chờ (A303) 15 phút trước giờ thi.

-      Mỗi lượt thi sẽ có 02 thí sinh cùng vào thi. Tổng thời gian cho phần thi NÓI của một cặp thí sinh là 14 phút.

Lưu ý:

-         Thí sinh phải có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi.

-         Thí sinh phải mang CMND bản gốc để giám thị kiểm tra, đối chiếu.

-         Dự kiến thời gian công bố kết quả thi: 04/11/2014.

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chuyên viên phòng KT&ĐBCL, ĐT: 0917979074.


DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI, SLIDES TẬP HUẤN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Danh sách thí sinh dự thi

2. Slides tập huấn thí sinh

3. Tài liệu tham khảo về bài thi FCE và cách đánh giá