Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Kết quả thi KẾT QUẢ KÌ THI RÀ SOÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 19/10/2014
PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014 11:17

KẾT QUẢ THI

KÌ THI RÀ SOÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH

ĐỢT THÁNG 10.2014

Tra cứu kết quả thi tại đây