Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Kết quả thi KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KÌ THI RÀ SOÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 19/10/2014
PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014 11:17

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
- PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL

 

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

KÌ THI: RÀ SOÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH - ĐỢT THÁNG 10 NĂM 2014


Tổng cộng có 08 bài thi được phúc khảo, trong đó chỉ có 01 bài thi có điểm thay đổi so với lần chấm đầu như sau:

Nhóm

SBD

Họ lót

Tên

Môn thi

Điểm thi

Điểm PK

TA

200

Ngô Thanh

Phượng

Viết

30

32

Tra cứu kết quả thi tại đây: Tra cứu điểm thi

Nhóm SBD Họ lót Tên Môn thi Điểm thi Điểm PK
TA 200 Ngô Thanh Phượng Writting 30 32