280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Giới Thiệu Hoạt động đào tạo - Đào tạo Đại học
Hoạt động đào tạo - Đào tạo Đại học PDF. In Email

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo trình độ Đại học cho 32 chuyên ngành, trong đó có 21 chuyên ngành sư phạm và 11 chuyên ngành ngoài sư phạm.

Từ năm 1976 đến nay Trường đã đào tạo và cấp bằng Cử nhân cho 53.646 sinh viên chính quy, 14.378 sinh viên chuyên tu và tại chức, 100 sinh viên nước ngoài.

Các ngành đào tạo của Trường:

 1. Quản lí Giáo dục (Education Management)
 2. Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education)
 3. Giáo dục Tiểu học (Primary Education)
 4. Giáo dục Đặc biệt (Special Education)
 5. Giáo dục Chính trị (Political Education)
 6. Giáo dục Thể chất (Physical Education)
 7. Sư phạm Toán học (Mathematics Teacher Education)
 8. Sư phạm Tin học (Computer science Teacher Education)
 9. Sư phạm Vật lí (Physics Teacher Education)
 10. Sư phạm Hoá học (Chemistry Teacher Education)
 11. Sư phạm Sinh học (Biology Teacher Education)
 12. Sư phạm Ngữ văn (Vietnamese Language and Literature Teacher Education )
 13. Sư phạm Lịch sử ( History Teacher Education )
 14. Sư phạm Địa lí (Geography Teacher Education )
 15. Sư phạm Tiếng Anh (Teaching English as a Foreign Language)
 16. Sư phạm Tiếng Nga (Teaching  Russian as a Foreign Language)
 17. Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh (Teaching English as a Foreign Language)
 18. Sư phạm Tiếng Pháp (Teaching  French as a Foreign Language)
 19. Sư phạm Tiếng Trung Quốc (Teaching  Chinese as a Foreign Language
 20. Việt Nam học (Vietnamese Studies)
 21. Ngôn ngữ Anh (English Language)
 22. Ngôn ngữ Nga (Russian Langguage)
 23. Cao đẳng Tiếng Anh (English Language)
 24. Ngôn ngữ Pháp (French Language)
 25. Ngôn ngữ Trung Quốc (Chinese Language)
 26. Ngôn ngữ Nhật ( Japanese Language)
 27. Quốc tế học ( International Studies)
 28. Văn học
 29. Tâm lý học (Psychology)
 30. Vật lí học ( Physics)
 31. Hoá học ( Chemistry)
 32. Công nghệ Thông tin ( Computer science)
 33. Giáo dục Quốc phòng An ninh

Trường đã tổ chức đào tạo theo đúng định hướng, quy chế và kế hoạch. Quy mô đào tạo phát triển theo hướng chú ý đến tỉ lệ hợp lí giữa cán bộ giảng dạy và sinh viên. Chất lượng đào tạo có những chuyển biến tích cực. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm của Trường đạt từ 85 đến 90%. Đại bộ phận sinh viên tốt nghiệp đều được các cơ sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận. Trên 70% số sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra Trường có việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Các đội tuyển của Trường (Toán học, Tin học, Vật lí, Hóa học, các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh) dự thi toàn quốc và khu vực thường đạt giải cao về đồng đội và cá nhân.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu