280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Giới Thiệu Vị trí - vai trò của trường Đại học Sư phạm TP. HCM
Vị trí - vai trò của trường Đại học Sư phạm TP. HCM PDF. In Email

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai trường Đại học Sư phạm lớn của cả nước, có một vị trí địa lí, kinh tế, khoa học, văn hóa đặc thù: Trường đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đông dân nhất nước, trung tâm số một về kinh tế và là một trong hai trung tâm khoa học, văn hóa của cả nước; nơi tập trung các trường đại học, các viện nghiên cứu với số lượng trí thức cấp cao đông đảo, nơi có quan hệ giao lưu rộng và sâu về giáo dục, khoa học, văn hóa với thế giới.

Để hoàn thành tốt vai trò của mình, Trường phải đồng thời duy trì phát triển bốn mối quan hệ sau:

  • Quan hệ với ngành Giáo dục và Đào tạo của hơn 20 tỉnh thành thuộc Nam Trung Bộ và Nam Bộ (thông qua các nhiệm vụ cụ thể: đào tạo giáo viên mới, bồi dưỡng và đào tạo lại giáo viên đương nhiệm để cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy, hợp tác nghiên cứu các vấn đề của khoa học giáo dục v.v.);
  • Quan hệ với các trường sư phạm và các cơ sở đào tạo giáo viên, chủ yếu với hơn 30 trường ở phía Nam (thông qua các nhiệm vụ cụ thể: chủ động hợp tác đào tạo và đáp ứng yêu cầu của các trường về phương diện chuyên môn như thỉnh giảng, hội thảo khoa học, cung cấp tư liệu nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cấp học vị, bồi dưỡng thường xuyên, v.v.). Mặt khác, Trường có mối quan hệ gắn bó mật thiết với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đặc biệt về thông tin khoa học, đào tạo giảng viên có học vị cao, trao đổi cán bộ khoa học đầu ngành, hợp tác xây dựng hệ thống giáo trình đại học và các chuyên đề đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ, … ;
  • Quan hệ với các trường đại học, các viện nghiên cứu ở thành phố cũng như trong cả nước để tạo hợp lực trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học;
  • Quan hệ với các trường đại học, các trung tâm khoa học có uy tín ở Đông Nam Á cũng như các nước khác trên thế giới. Trước hết, Trường duy trì và phát triển những mối quan hệ đã có, đồng thời khẩn trương mở rộng các mối quan hệ với các nước khác, đặc biệt những nước có nền giáo dục, khoa học tiên tiến, để có thêm nguồn lực chất xám, sự tài trợ về cơ sở vật chất – kĩ thuật, nhanh chóng nâng cao trình độ và uy tín của Trường ở trong cũng như ngoài nước.
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu