Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Thông báo Danh sách sinh viên thay đổi điểm nhận lại tiền phúc khảo điểm thi kết thúc học phần HK 1 , 2015-2016
Danh sách sinh viên thay đổi điểm nhận lại tiền phúc khảo điểm thi kết thúc học phần HK 1 , 2015-2016 PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 4 2016 15:14

---------TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
- PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

THÔNG BÁO

Về việc sinh viên thay đổi điểm nhận lại tiền phúc khảo điểm thi kết thúc học phần HK1, 2015-2016

 

Sinh viên có điểm thay đổi sau khi phúc khảo điểm thi kết thúc học phần HK1, 2015-2016 đến phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng A.207, Lầu 2, Dãy Nhà A để nhận lại tiền phúc khảo.
Xem danh sách sinh viên có điểm thay đổi sau phúc khảo tại đây: Tải danh sách_Phúc khảo_HK1,2015-2016

Lưu ý:

Thời hạn: 07-15/04/2016 (quá thời hạn trên sinh viên không được hoàn trả với bất kỳ lý do gì)
- Thủ tục: mang theo biên lại đóng tiền, thẻ sinh viên.