Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Thông báo PHÚC KHẢO BÀI THI KÌ THI ĐGNL TIẾNG ANH THEO KHUNG NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM, ĐỢT THÁNG 4.2016
PDF. In Email
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 15:30

5--------TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
- PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC PHÚC KHẢO BÀI THI KÌ THI ĐGNL TIẾNG ANH THEO KHUNG NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM, ĐỢT THÁNG 4.2016
  • Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 15/04 đến hết ngày 20/04/2016.
  • Địa điểm nhận đơn: Phòng Khảo thí & ĐBCL Lầu 2, dãy nhà A, phòng A.202.
  • Lệ phí phúc khảo: 50.000đ/môn thi.
  • Thời hạn công bố kết quả phúc khảo: 25/04/2016.

Lưu ý:

- Không nhận phúc khảo môn nói;

- Mẫu đơn phúc khảo có tại Phòng Khảo thí & ĐBCL (Lầu 2, dãy nhà A, phòng A.202).

Xem chi tiết thông báo tại đây