Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Thông báo Thông báo Phúc khảo điểm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày đợt tháng 3/2017
Thông báo Phúc khảo điểm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày đợt tháng 3/2017 PDF. In Email
Thứ hai, 24 Tháng 4 2017 17:19
5--------TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
- PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC PHÚC KHẢO BÀI THI KÌ THI ĐGNL TIẾNG ANH THEO KHUNG NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
NGÀY THI 12/03/2017 và 19/03/2017
  • Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 24/04 đến hết ngày 26/04/2017.
  • Địa điểm nhận đơn: Phòng Khảo thí & ĐBCL Lầu 2, dãy nhà A, phòng A.202. Trường ĐH Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phương 4, Quận 5
  • Lệ phí phúc khảo: 50.000đ/kĩ năng.
  • Thời hạn công bố kết quả phúc khảo: 06/05/2017.

Lưu ý:

- Không nhận phúc khảo Kĩ năng nói;

- Mẫu đơn phúc khảo có tại Phòng Khảo thí & ĐBCL (Lầu 2, dãy nhà A, phòng A.202).

Xem chi tiết thông báo tại đây

Mẫu đơn phúc khảo