Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Thông báo Kết quả Kì thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam ngày 07/05/2017 tại ĐHSP TP.HCM
PDF. In Email
Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 13:43
--------TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
- PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
THÔNG BÁO
V/v Tra cứu kết quả thi tiếng Anh Bậc 3, 4 và 5 theo khung Ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam ngày thi 07/05/2017
Kì thi tiếng Anh Bậc 3, 4 và 5 theo khung Ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam ngày 07/05/2017 đã có kết quả. Để tra cứu kết quả thi, thí sinh truy cập vào đây và thực hiện các bước như sau :
Bước 1. Chọn năm thi là: 2017.
Bước 2. Chọn Kì thi là:Kì thi ngày 07/05/2017 - Kì thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam tại ĐHSP TP.HCM
Bước 3. Nhập số báo danh: Đầy đủ như trên phiếu báo dự thi. VD: 0015
Bước 4. Nhập mã xem điểm: Mã xem điểm là mã trên phiếu báo dự thi của thí sinh (đủ 8 chữ số).
Bước 5. Click vào nút XEM để tra cứu điểm thi.

--------TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
- PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
THÔNG BÁO

Kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) đợt thi ngày 05.04.2015 đã có kết quả. Để tra cứu kết quả thi, thí sinh truy cập vào đây và thực hiện các bước như sau :
Bước 1. Chọn năm thi là: 2015.
Bước 2. Chọn Kì thi là: Kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) ngày 05/04/2014
Bước 3. Nhập số báo danh: Đầy đủ như trên phiếu báo dự thi. VD: 15110911A0220019
Bước 4. Nhập mã xem điểm: Là ngày sinh của thí sinh theo quy ước YYYYmmDD (đủ 8 chữ số).
VD: Thí sinh sinh ngày 6/1/1990 sẽ nhập mã xem điểm là 19900106.
Thí sinh chỉ có năm sinh 1995 sẽ nhập mã xem điểm là 19950000
Bước 5. Click vào nút XEM để tra cứu điểm thi.


Thí sinh có thể xem hướng dẫn tra cứu điểm chi tiết tại đây.
Việc cấp phát Chứng chỉ và Bảng điểm sẽ được thông báo sau.