Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SƯ PHẠM
  
Trang chủ Tin tức-Sự kiện NGÀY HỘI TƯ VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2019
NGÀY HỘI TƯ VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2019 PDF 打印 E-mail
周四, 2019年 05月 30日 10:14

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục vào Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Hội tư vấn xét tuyển viên chức năm 2019 với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu
- Cung cấp thông tin xét tuyển viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đến sinh viên tốt nghiệp năm 2019.
- Hướng dẫn thủ tục, quy trình đăng kí thi tuyển viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cung cấp thông tin việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019.
- Truyền thông, quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Nội dung
1. Thời gian: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ ngày 14 tháng 06 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường B, cơ sở 280 An Dương Vương, phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng tham gia: tất cả sinh viên ngành Sư phạm.
4. Các hoạt động chuyên môn
4.1 Hướng dẫn thủ tục, quy trình đăng kí thi tuyển viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến các quy định, thủ tục, quy trình liên quan đến việc đăng kí thi tuyển viên chức năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
4.2 Phỏng vấn tuyển dụng
- Sinh viên có điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển dụng với một số Trường tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Hình thức đăng ký
- Sinh viên có nhu cầu tham gia, đăng kí qua đường dẫn https://bitly.vn/462x hoặc đăng kí trực tiếp tại phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên (phòng A109).
- Thời hạn đăng kí: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 13 tháng 6 năm 2019.

 


 Truy Cập 

 Giáo dục và Thời đại 

 Giáo dục Việt Nam 

 Giáo dục TP.HCM 

 Trường học kết nối 

 PISA - OECD