280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Tiếng Pháp - Département de français
BẰNG DELF/DALF THÁNG 5/2022 - DIPLÔME DELF/DALF SESSION MAI 2022 PDF. In Email
Thứ hai, 22 Tháng 8 2022 14:36

Kính mời các thí sinh đỗ kỳ thi Delf-Dalf tháng 5/2022 đến văn phòng khoa Tiếng Pháp nhận bằng (diplôme), phòng A.412 (Dãy A), 280 An Dương Vương, P. 4, Q. 5, Tp. HCM.

Thời gian : từ thứ 2 đến  thứ 6

- Sáng : từ 8g00 đến 11g30,

- Chiều: từ 13g30 đến 17g00.

 

Les admis aux examens Delf-Dalf session de mai 2022 peuvent désormais venir retirer leur diplôme au secrétariat du Département de Français, salle A.412 (Bâtiment A), 280 An Duong Vuong, Quartier 4, Arrondissement 5, Ho Chi Minh ville.

Horaires : du lundi au vendredi

- Le matin: de 8h00 à 11h30,

- L'après-midi: de 13h30 à 17h00.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu