280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Thông tin tuyển sinh
Thông báo về việc đăng ký xét tuyển các chương trình Sư phạm tiếng Anh tiểu học PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 9 2023 15:21

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-ĐHSP ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-ĐHSP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch số 368/KH-ĐHSP ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét tuyển các chương trình chuyên ngành, chương trình song ngữ, chương trình liên kết đào tạo đại học chính quy năm 2023,

Trường thông báo về việc đăng ký xét tuyển chương trình Sư phạm tiếng Anh tiểu học như sau:

 

 

1. Đối tượng: sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2023.

2. Chỉ tiêu: theo nhu cầu đăng ký của sinh viên.

3. Điều kiện, phương thức xét tuyển

Xét tuyển sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2023, có nguyện vọng đăng ký chương trình.

4. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ, thông báo kết quả xét tuyển

4.1. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ: sinh viên đăng ký trực tuyến tại xettuyen.hcmue.edu.vn/chuongtrinh từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 09/9/2023.

4.2. Thông báo kết quả xét tuyển: dự kiến ngày 11/9/2023.

Trân trọng./.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu