280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
Chuyên viên PDF. In Email
Thứ ba, 15 Tháng 2 2011 14:02
STT
Họ tên Học vị Chức vụ, nhiệm vụ Điện thoại & Email
1

VŨ THỊ THANH MAI Thạc sĩ

Chuyên viên.

Thư ký Tòa soạn Tạp chí Khoa học;

Chuyên trách lĩnh vực Khoa học Tự nhiên & Công nghệ và Khoa học Giáo dục (có liên quan đến Khoa học Tự nhiên & Công nghệ).

0961864615

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ,
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

TRƯƠNG VIỆT TRÂM ANH Thạc sĩ

Chuyên viên.

Thành viên Ban thư kí

Tạp chí Khoa học

Chuyên trách lĩnh Khoa học Xã hội & Nhân văn và Khoa học Giáo dục (có liên quan đến Khoa học Xã hội và Nhân văn).

0982453330

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ,
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

LÊ THỊ CẨM NHI Cử nhân

Chuyên viên.

Chuyên trách về hoạt động NCKH của SV, HV, NCS

Quản lí hoạt động NCKH của GV về việc thực hiện Quy định thời gian hoạt động NCKH, tham dự Hội nghị, Hội thảo trong và ngoài nước;

Quản lí Hội nghị Hội thảo các cấp;

Quản lí về giáo trình, tài liệu tham khảo;

Công tác môi trường; cập nhật lí lịch khoa học GV…

0935381557

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ,
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

ĐẶNG VŨ KHOA
Cử nhân

Chuyên viên.

Chuyên trách công tác thống kê, tổng hợp; Thực hiện các báo cáo về KHCN;

Quản lí đề tài NCKH các cấp: Nhà nước, Bộ, dự án,  hợp tác NCKH; các dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu KHCN;

Công tác sở hữu trí tuệ.


0919348418

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ,
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5


NGUYỄN THỊ THÚY TRINH Thạc sĩ

Chuyên viên.

Chuyên trách văn thư, lưu trữ;

Quản lí đề tài NCKH cấp Trường, Viện Nghiên cứu Giáo dục;

Thành viên Ban thư kí TCKH
(nhập liệu Website, giao dịch, phát hành...);

Phụ triển khai, quản lí, lưu trữ hồ sơ về học hàm GS/PGS.


0903369612

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ,

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu