280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC PDF. In Email
Thứ hai, 07 Tháng 3 2011 14:54

Tổng biên tập: PGS-TS Nguyễn Kim Hồng

Phó Tổng biên tập TS Trần Hoàng: Chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết về khoa học xã hội - nhân văn, về khoa học giáo dục có liên quan đến khoa học xã hội - nhân văn và các bài viết thông tin hoạt động khoa học - công nghệ trong Trường đăng trên Tạp chí Khoa học.

Phó Tổng biên tập PGS-TS Nguyễn Bích Huy: Chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết về khoa học tự nhiên - công nghệ và khoa học giáo dục có liên quan đến khoa học tự nhiên - công nghệ đăng trên Tạp chí Khoa học.

 

DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP CÁC CHUYÊN NGÀNH

 

Khoa học giáo dục:

GS TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

PGS TS NguyễnThị Kim Anh

GS TS Hans Jürgen Becker

PGS TS Lê Thị Hoài Châu

TS Nguyễn Đức Danh

TS Nguyễn Kim Dung

TS Nguyễn Đông Hải

TS Phan Thị Thu Hiền

TS Dương Thị Hồng Hiếu

PGS TS Trần Thị Hương

PGS TS Trần Trung Ninh

PGS TS Huỳnh Văn Sơn

PGS TS Lê Văn Tiến


 


Khoa học xã hội và nhân văn:

PGS TS Nguyễn Kim Hồng

TS Trần Hoàng

PGS TS Phạm Xuân Hậu

PGS TS Hà Minh Hồng

TS Nguyễn Thị Minh Hồng

PGS TS Nguyễn Thị Ly Kha

PGS TS Nguyễn Ngọc Khá

GS TS Huỳnh Trọng Khải

PGS TS Võ Văn Nhơn

PGS TS Ngô Minh Oanh

GS TS Nguyễn Đông Phong

GS TS Huỳnh Như Phương

PGS TS Trịnh Sâm

GS TS Nguyễn Viết Thịnh

PGS TS Nguyễn Ngọc Vũ


Khoa học tự nhiên và công nghệ:

PGS TS Nguyễn Bích Huy

PGS TS Nguyễn Tiến Công

PGS TS Trần Quốc Dũng

GS TS Bùi Xuân Hải

PGS TSKH Lê Văn Hoàng

PGS TS Huỳnh Quang Linh

PGS TS Lê Phi Nga

TS Phạm Văn Ngọt

GS TS Nguyễn Kim Phi Phụng

PGS TS Nguyễn Đình Thúc

PGS TS Phan Thị Phượng Trang

PGS TS Nguyễn Anh Tuấn

TS Ngô Quốc Việt

TS Dương Bá Vũ


(Theo Quyết định số 401/QĐ-ĐHSP- ngày 22-2-2017 của Hiệu trưởng)

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu