Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Chế độ - Chính sách Nâng bậc lương Thông báo kết quả họp Hội đồng lương năm 2011
Thông báo kết quả họp Hội đồng lương năm 2011 PDF Imprimer Envoyer
Dimanche, 26 Décembre 2010 10:13Xem danh sách nâng lương năm 2011 tại đây