Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Giới thiệu Cơ cấu nhân sự Bộ phận Văn phòng Đảng ủy
Bộ phận Văn phòng Đảng ủy PDF 打印 E-mail

STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01

Tô Thị Lan Hương

Chánh văn phòng

ĐTCQ: 08.38352020 - 175

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

-   Phụ trách và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Văn phòng Đảng ủy, VP Công đoàn, Văn phòng Đoàn Thanh niên.
02

Lê Nguyễn Thanh Thúy

Lê Nguyễn Thanh Thúy

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 175

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。


- Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đảng vụ của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh văn phòng phân công.


03

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 175

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đảng vụ của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh văn phòng phân công.