Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Giới thiệu Cơ cấu nhân sự Lãnh đạo Phòng
Lãnh đạo Phòng PDF 打印 E-mail
STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01


Nguyễn Ngọc Trung

Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng phòng

ĐTCQ: 08.38352020 - 179

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。


Quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

- Cơ cấu tổ chức bộ máy;

- Quy hoạch cán bộ;

- Quy trình bổ nhiệm cán bộ;

- Sắp xếp, phân bổ chỉ tiêu biên chế;

-Tuyển dụng, bổ nhiệm;

- Điều động công chức, viên chức;

- Hồ sơ công chức, viên chức: quản lí, lưu trữ, cập nhật, đánh giá, nhận xét hàng năm…;

- Xây dựng các quy chế, quy định, phương án, đề án tổ chức và hoạt động;

- Tham gia các hội đồng: Hội đồng Thi đua Khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật công chức, viên chức; Hội đồng Tuyển dụng, Hội đồng về lương;

02

Phạm Chung Thủy

Phạm Chung Thủy

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 08.38352020 - 148

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
Quản lý các mảng công tác:

-  Hành chính - Tổng hợp

-  Thi đua khen thưởng;

-  Bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn cơ quan;

- Thư ký hội đồng Thi đua khen thưởng, tham gia Hội đồng Chức danh giáo sư, phó giáo sư.

- Công tác lễ tân của Trường thuộc trách nhiệm của đơn vị;

03

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 08.38352020 - 213

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

Quản lý các mảng công tác:

- Chế độ chính sách: tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, nghỉ việc, nghỉ hưu, nghỉ dưỡng sức, bảo hộ lao động;

- Chuyển ngạch, nâng ngạch;

- Đào tạo, bồi dưỡng;

- Pháp chế;

- Tổng hợp thống kê dữ liệu;

- Thư ký hội đồng lương;