Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Lãnh đạo Phòng PDF Imprimer Envoyer
STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01


Nguyễn Ngọc Trung

Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng phòng

ĐTCQ: 08.38352020 - 179

Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.


Quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

- Cơ cấu tổ chức bộ máy;

- Quy hoạch cán bộ;

- Quy trình bổ nhiệm cán bộ;

- Sắp xếp, phân bổ chỉ tiêu biên chế;

-Tuyển dụng, bổ nhiệm;

- Điều động công chức, viên chức;

- Hồ sơ công chức, viên chức: quản lí, lưu trữ, cập nhật, đánh giá, nhận xét hàng năm…;

- Xây dựng các quy chế, quy định, phương án, đề án tổ chức và hoạt động;

- Tham gia các hội đồng: Hội đồng Thi đua Khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật công chức, viên chức; Hội đồng Tuyển dụng, Hội đồng về lương;

02

Phạm Chung Thủy

Phạm Chung Thủy

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 08.38352020 - 148

Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Quản lý các mảng công tác:

-  Hành chính - Tổng hợp

-  Thi đua khen thưởng;

-  Bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn cơ quan;

- Thư ký hội đồng Thi đua khen thưởng, tham gia Hội đồng Chức danh giáo sư, phó giáo sư.

- Công tác lễ tân của Trường thuộc trách nhiệm của đơn vị;

03

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 08.38352020 - 213

Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Quản lý các mảng công tác:

- Chế độ chính sách: tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, nghỉ việc, nghỉ hưu, nghỉ dưỡng sức, bảo hộ lao động;

- Chuyển ngạch, nâng ngạch;

- Đào tạo, bồi dưỡng;

- Pháp chế;

- Tổng hợp thống kê dữ liệu;

- Thư ký hội đồng lương;