Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Đội bảo vệ PDF Print E-mail

STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01

Nguyễn Văn Hải

Tổ trưởng tổ 1

 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
02

Nguyễn Đức Bắc

Tổ trưởng tổ 2

 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
03 Ngô Văn Nhất
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
04 Đỗ Hữu Bình
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
05 Nguyễn Minh Hồng
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
06 Lê Trọng  Nghĩa
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
07 Phạm Văn Nhu
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
08 Tăng Văn Thái
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
09 Lê Văn Hùng
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
10 Nguyễn Đình  Thanh
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
11 Nguyễn Văn Bản
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan
12 Trịnh Như Huân
 • Trực bảo vệ an toàn cơ quan