Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Thi đua - Khen thưởng Văn bản hướng dẫn Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến, quyết thắng,
Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến, quyết thắng, PDF 打印 E-mail
周日, 2009年 01月 11日 09:44

Điều 17.

Các danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến” (đối với lực lượng vũ trang nhân dân) được thực hiện theo quy định tại các Điều 27 và 28 của Luật Thi đua, Khen thưởng và được xét tặng hàng năm.