280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Hội đồng khoa học và Đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Sư phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng (2014-2019):

STT Họ Tên Đơn vị công tác Chức vụ
1 PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng Khoa Địa lý Chủ tịch HĐ
2 TS. Nguyễn Thị Minh Hồng Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 PGS.TS. Nguyễn Tiến Công Trưởng phòng KHCN&MT-TCKH Ủy viên Thư ký
4 PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn Phó Hiệu trưởng Ủy viên
5 TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc Trưởng phòng Sau Đại học Ủy viên
6 PGS.TS. Dương Thị Hồng Hiếu Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên
7 TS. Ngô Quốc Việt Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Ủy viên
8 TS. Phạm Thị Bình Trưởng khoa Địa lý Ủy viên
9 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá Trưởng khoa Giáo dục Chính trị Ủy viên
10 TS. Phan Thị Thu Hiền Trưởng khoa Giáo dục Mầm non Ủy viên
11 TS. Phạm Thị Lệ Hằng Trưởng khoa Giáo dục Thể chất Ủy viên
12 TS. Dương Minh Thành Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học Ủy viên
13 PGS.TS. Dương Bá Vũ Trưởng khoa Hoá học Ủy viên
14 TS. Nguyễn Thanh Tiến Trưởng khoa Lịch sử Ủy viên
15 PGS.TS. Đinh Phan Cẩm Vân Phụ trách khoa Ngữ văn Ủy viên
16 TS. Tống Xuân Tám Trưởng khoa Sinh học Ủy viên
17 PGS.TS. Nguyễn Thị Tứ Trưởng khoa Tâm lý học Ủy viên
18 TS. Nguyễn Đức Danh Trưởng khoa Khoa học Giáo dục Ủy viên
19 PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Trưởng khoa Toán - Tin Ủy viên
20 TS. Cao Anh Tuấn Trưởng khoa Vật lý Ủy viên
21 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Trưởng khoa tiếng Anh Ủy viên
22 TS. Nguyễn Thị Hằng Trưởng khoa tiếng Nga Ủy viên
23 TS. Nguyễn Minh Thắng Trưởng khoa tiếng Pháp Ủy viên
24 TS. Nguyễn Thị Quỳnh Vân Trưởng khoa tiếng Trung Ủy viên
25 PGS.TS. Ngô Minh Oanh Viện Nghiên cứu Giáo dục Ủy viên

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về:

- Mục tiêu chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức.

1 PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng Khoa Địa lý Chủ tịch HĐ
2 TS. Nguyễn Thị Minh Hồng Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 PGS.TS. Nguyễn Tiến Công Trưởng phòng KHCN&MT-TCKH Ủy viên Thư ký
4 PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn Phó Hiệu trưởng Ủy viên
5 TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc Trưởng phòng Sau Đại học Ủy viên
6 PGS.TS. Dương Thị Hồng Hiếu Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên
7 TS. Ngô Quốc Việt Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Ủy viên
8 TS. Phạm Thị Bình Trưởng khoa Địa lý Ủy viên
9 PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khá Trưởng khoa Giáo dục Chính trị Ủy viên
10 TS. Phan Thị Thu Hiền Trưởng khoa Giáo dục Mầm non Ủy viên
11 TS. Phạm Thị Lệ Hằng Trưởng khoa Giáo dục Thể chất Ủy viên
12 TS. Dương Minh Thành Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học Ủy viên
13 PGS.TS. Dương Bá Vũ Trưởng khoa Hoá học Ủy viên
14 TS. Nguyễn Thanh Tiến Trưởng khoa Lịch sử Ủy viên
15 PGS.TS. Đinh Phan Cẩm Vân Phụ trách khoa Ngữ văn Ủy viên
16 TS. Tống Xuân Tám Trưởng khoa Sinh học Ủy viên
17 PGS.TS. Nguyễn Thị Tứ Trưởng khoa Tâm lý học Ủy viên
18 TS. Nguyễn Đức Danh Trưởng khoa Khoa học Giáo dục Ủy viên
19 PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Trưởng khoa Toán - Tin Ủy viên
20 TS. Cao Anh Tuấn Trưởng khoa Vật lý Ủy viên
21 PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ Trưởng khoa tiếng Anh Ủy viên
22 TS. Nguyễn Thị Hằng Trưởng khoa tiếng Nga Ủy viên
23 TS. Nguyễn Minh Thắng Trưởng khoa tiếng Pháp Ủy viên
24 TS. Nguyễn Thị Quỳnh Vân Trưởng khoa tiếng Trung Ủy viên
25 PGS.TS. Ngô Minh Oanh Viện Nghiên cứu Giáo dục Ủy viên
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu