Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Nghị định 05/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 39001
2 Thông báo về việc thực hiện chế độ nghỉ thai sản 12959