Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Công tác cán bộ Kết quả tuyển dụng
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thông báo về kết quả họp hội đồng tuyển dụng viên chức Trường đợt II năm 2013 (bổ sung) 5532
2 Thông báo về kết quả họp hội đồng tuyển dụng viên chức Trường ngày 18/04/2012 13507
3 Thông báo số 353/TB-ĐHSP 8534