Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Thông báo
Thông báo
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
51 Kết quả kì thi năng lực hoa ngữ (TOCFL) ngày 06/11/2016 và cấp chứng chỉ 790
52 Kết quả Phúc khảo bài thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam ngày 30.10.2016 633
53 Danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3, 4, 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc. Ngày thi: 03.12.2016 645
54 Kết quả Kì thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam ngày 05/11/2016 tại ĐHSP TP.HCM 587
55 Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt tháng 10.2016 (thi ngày 30.10.2016) 592
56 Thông báo Phúc khảo điểm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 30/10/2016 639
57 Kết quả Kì thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam ngày 30/10/2016 tại ĐHSP TP.HCM 533
58 Kết quả Phúc khảo bài thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam ngày 02/10/2016 621
59 Thông báo Phúc khảo điểm bài thi tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 02/10/2016 531
60 Danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3, 4, 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc. Ngày thi: 05.11.2016 578
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»
Trang 6 trong tổng số 14