Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Thông báo
Thông báo
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
81 Nhận chứng chỉ Kì thi TOCFL ngày 4/2016 578
82 Kết quả kì thi năng lực hoa ngữ (TOCFL) ngày 08/11/2015 và cấp chứng chỉ 460
83 tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Pháp cấp độ A2, B1 theo Khung tham chiếu chungchâu Âu về ngôn ngữ (CEFR) – năm 2016 1019
84 Kết quả Phúc khảo bài thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam ngày 3.4.2016 461
85 PHÚC KHẢO BÀI THI KÌ THI ĐGNL TIẾNG ANH THEO KHUNG NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM, ĐỢT THÁNG 4.2016 510
86 Kết quả Kì thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh theo khung Ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam ngày 3.4.2016 532
87 Danh sách sinh viên thay đổi điểm nhận lại tiền phúc khảo điểm thi kết thúc học phần HK 1 , 2015-2016 459
88 Danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3, 4, 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc. Ngày thi: 03.04.2016 407
89 Kết quả phúc khảo điểm bài thi học kỳ 1, năm học 2015-2016 529
90 Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt tháng 4.2016 1207
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»
Trang 9 trong tổng số 14